Tom of Finland kommer till Sverige

STOCKHOLM.

Untitled (1 of 6 from ”Men of the Forest” series), 1957, © Tom of Finland Foundation

 

I slutet av juni kommer en stor del av den Tom of Finland-utställning som förra året visades i Åbo,  till Kulturhuset i Stockholm. Med ett stort

bidrag från olika finska institutioner, ett enormt engagemang från Gary Everett som curator från Homotopia i Liverpool har till slut en utställning med ett bra urval av Tom of Finlands verk kunnat sys ihop på Kulturhuset i Stockholm.
En stor del av de verk som visades under “Tom kommer hem”-utställningen i Åbo förra året kommer att finnas med i Stockholm och det hela blir till en manifestation av det starka band som fanns mellan Touko Laaksonen och Sverige.

Ett band som fanns på det personliga planet men som också kom till uttryck genom de många fina verk som konstnären skapade direkt för SLM-Stockholm.
Det var också här i Sverige, liksom i Danmark, som hans bilder och inte minst seriealbum fick en kommersiell spridning. Efter att ha levererat bilder till amerikanska male physic-tidningar, tog Axel och Eigil Axgils i Danmark och Revolt Press i Åseda, som drevs av Michael Holm och Geurt Staal, tag i utgivningen av Toms arbeten.

Tom poserar i sin nya motorcykeljacka från California Highway Patrol som han just hade fått från sina kompisar där i Los Angeles. Photo by Philip Stuart

 

När Tom of Finland Foundation, med eldsjälen Durk Dehner på 80-talet började samla in Touko Laaksonens arbeten kom en stor del av samlingen att bestå av just gåvor från Revolt Press.
Flera av dessa hittar nu tillbaks till Sverige för att visas på Homotopias och ToF Foundations utställning.
samband med Stockholm Pride i slutet av juli och början av augusti planeras ett antal seminarier kring Tom of Finlands verksamhet på Kulturhuset som även i år skrudas om till ett Pride House.

In late June, a large part of the Tom of Finland exhibition that was shown last year in Turku, comes to Kulturhuset in Stockholm. Much of the work that was shown during the “Tom comes home” exhibition in Turku last year will be featured in Stockholm and you will see a manifestation of the strong ties that existed between Touko Laaksonen and Sweden.

Tom of Finland kommer till Sverige

Jon Voss